Select Page

Sıkça Sorulan Sorular Gün + Partners

Diğer yandan tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili organları oluşturan kimseler aynı yetkiyi kullanırken temsilci olarak değil tüzel kişi adına asil sıfatıyla işlem yaptıklarından bu özel yetki aranmaz. Yabancı hakem kararlarının tanınması da, aynen tenfizine ilişkin hükümlere tabidir. Sigorta sözleşmelerine, prensipte, sözleşme özgürlüğü ilkesi hakimdir. Taraflar, Türk Ticaret Kanunu’nun tam ve kısmi emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla özel şartlar belirlemekte serbesttirler. Ancak, özel şartlar, Müsteşarlıkça onaylanan ve emredici ve yarı emredici kuralları yansıtan genel şartlara aykırı olarak düzenlenemez. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet gösterecekleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Sigorta şirketleri hayat veya hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Buradaki sorular ve cevapların her türlü telif ve yararlanma hakları büromuza aittir. Kişisel kullanım için suretleri bu siteden edinilebilir; ancak açıkça izin verilmedikçe tamamen veya kısmen iktibas edilemez, çoğaltılamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz. Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet bahsegel gizlilik ilkeleri belirlenmektedir. Tüm Türkiye gümrükleri nezdinde geçerli olan bu başvurular sayesinde, gümrük müdürlükleri sahte olması muhtemel bir ürünü tespit ettiklerinde 10 iş günlük geçici bir idari durdurma kararı alarak doğrudan hak sahibi veya temsilcisine bildirim gerçekleştirmektedir. Bu bildirim üzerine hak sahibi ve/veya temsilcisi ürünleri inceleyebilir ve sahteliğin teyidi üzerine kanunlar ile kendilerine tanınmış yasal yollara başvurarak malların gümrükten salıverilmesini mahkeme kararı ile engelleyebilirler. Türkiye’de fikri mülkiyet hakkının korunması ile ilgili gümrük mevzuatı son derece etkilidir, hak sahipleri veya temsilcileri Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne online yapacakları bir başvuru ile, taklit ürünlerin gümrüklerde durdurulmasını teminen fikri haklarını koruma altına alabilirler. Söz konusu koruma, ilgili fikri mülkiyet hakkının geçerlilik süresi de dikkate alınarak, en fazla bir sene için tanınmakta olup, hak geçerli oldukça gümrüklerde de yenileme mümkündür. Maddesi uyarınca, bir tasarımın, tescil edilebilmesi için yenilik ve ayırt ediciliğe sahip olması gerekmektedir. Maddesine göre markanın kullanılmama nedeniyle iptali iddiası TürkPatent nezdinde ileri sürülebilir. Ancak, bu madde yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra, yani 10 Ocak 2024’te yürürlüğe girecektir.

Dolayısıyla internet üzerinde sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlamıyorsanız ETBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. 23) Firmamızın ETBİS kaydını yaptık ancak tam olarak kaydın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilemiyoruz. ETBİS’e kayıt yapılırken bilgilerin girildiği sekmelerde kırmızı ünlem işaretinin kalmaması ve “kaydı tamamla” denildiğinde Sistem tarafından bir uyarı verilmemesi durumunda kayıt işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. ETBİS’e kayıt olmak için herhangi bir evrakın Bakanlığımıza sunulması ya da ücret ödenmesi gerekmemekte, tüm işlemler adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. 25) Kendi depom bulunmamakta bu konuda dış kaynak hizmeti alıyorum ne yapmam gerekir? ETBİS’de “Depolar/Üretim Yeri” başlığında kendinize ait bir deponuz varsa ülke, şehir ve adres bilgisi girmeniz gerekmektedir.

  • Ürün sorumluluğu, ayıplı mal/hizmetten doğan zararlardan (ölüm, yaralanma ya da kullanılmakta /yararlanılmakta olan diğer mal /hizmetlere ilişkin oluşan zararlar) doğan sorumluluk olarak anlaşılmalıdır.
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili sorunlar iş mahkemeleri tarafından çözümlenir.
  • BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100 ve BIST Katılım Tüm endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi vardır.

Bu bölümde bizlere sıkça sorulan soruların genel olarak kabul gören cevaplarını bulabilirsiniz. Bu cevaplar, sadece genel bilgilendirme amacı taşır ve sorunlarınız hakkında fikir verebilmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu bölümde yer alan cevaplar hukuki mütalaa veya tavsiye değildir. Sınırlı sorumluluk, pay sahibinin sorumluluğunun şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye payı ile sınırlanmış olduğunu ifade eder. Yani pay sahibi taahhüt ettiği miktarı şirkete ödemiş ise, artık şirketin borç veya mükellefiyetlerinden dolayı üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz. Ancak bu durum şirketin bizzat kendisi için söz konusu değildir. Şirket borçlarından dolayı bütün varlıklarıyla sınırsız sorumludur.

-Birinci İşyerinden Muvafakat Almadan Ayrılan Çırağın, İkinci İşyeri İle Yapacağı Sözleşme İşleme Konmayacaktır. Meslek Değiştirmek İsteyen Çırağın İşyerinden Ayrılarak İkinci Bir İşyerine Girmesi Halinde Geçmiş Çıraklık Süresi Değerlendirilmeyeceğinden Kalfa Olması Gecikecektir. -Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Bulunmayanlar İse Kalfalık Ve Ustalık Unvanı İle Çalışamayacakları Gibi Bağımsız İşyeri De Açamayacaklardır. Bu Nedenle Hedeflenen Kalfalık Ve Ustalık Statüsüne Varmak İsteyen Çırağın Gelişigüzel İşyeri Değiştirmesi, Çok Şeylerden Vazgeçmesine Bağlıdır. Mali hakları özellikle kamuya iletim hakkına, dağıtım lisans haklarına sahip olunmayan mp3 – divx – warez – film – müzik – görüntü gibi dijital materyalleri yayınlamak kesinlikle yasaktır. Lisanssız – deneme süresi bitmiş yazılımları kullanılmaya izin verilmez. Hosting ve Alan Kaydı haricindeki Cloud Sunucular, Lisanslar, SSL Sertifikaları, Toplu Mail gibi tüm ek servislerin kurulumları ve teslimi, kredi kartı ile ödeme olsa dahi mesai saatleri dışında 8 saati bulabilmektedir. Eğer sadece emlak ofisinde çalışacaksanız Emlak Danışmanı Seviye 4 Belgesi sizin için yeterli olacaktır. Evet, Türkiye fikri mülkiyet alanındaki – Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında taklit ve korsanla mücadele alanında hukuki altyapı uyumunu sağlamayı amaçlayan TRIPs de dahil olmak üzere – hemen tüm uluslararası anlaşmaları imza etmiş ve bunlarla uyumlu hareket etmektedir. Mahkemeler nezdinde yapılacak işlemler için ise vekâletname sunulması zorunlu olup, vekaletnamelerin noter onaylı olması gerekmektedir. Yabancı kuruluşlarca sunulan vekâletnamelerin ise mutlaka Lahey Konvansiyonu’na göre düzenlenmiş apostil içermesi gerekmektedir. Apostil yerine, en yakın Türk Konsolosluğu’ndan alınan onay da geçerli olmaktadır.

Domainlerin tescil işlemleri ve yönetimsel sorunları hakkında gerekli bilgilendirmeler, İsimtescil web adresinde domain künyesinde yer almaktadır. Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir. Maddesinde belirtilen ayırt edicilik şartlarını taşıdıkları, yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, diğer bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırabiliyor olma koşulunu karşıladıkları takdirde, ürün şekli veya ambalajı gibi üç boyutlu işaretler de, tıpkı çizimle görüntülenebilen diğer işaretler gibi marka olarak tescil edilebilirler. Maddesine göre, taraflardan her biri devam eden hukuki süreçler boyunca veya bu süreçlerin başlamasından önce Mahkeme’ye ihtiyati tedbir talebiyle başvurabilirler. İhtiyati tedbir talepleri, herhangi bir gecikmenin telafisi imkânsız ve büyük zararlara yol açması ihtimalinin bulunduğu hallerde kabul edilir. Eğer patent sahibi kişi Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesine delillerin tespiti için başvurursa, uygulanma bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na nazaran önceliği olan SMK hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bir ihtiyati tedbir talebinin başarısı tamamen delillerin niteliğine bağlıdır. Uygulamaya ilişkin bir not olarak; kullanımın ispatı bir ithalat belgesi örneğin malların Türkiye’ye ithal edildiğini gösterecek şekilde Türk Gümrüğü tarafından onaylanan gümrük beyanı ile yapılabilir. Patentin kullanılmaması halinde, bu durum doğrudan hak kaybına yol açmaz. 129 uyarınca patent üçüncü kişilerin zorunlu lisans taleplerine açık hale gelebilir.

Şirket, Kamu İhale Kanunu’nun rüşvet suçuna ilişkin düzenlemeleri kapsamında, ihalelere/kamu alımlarına katılımdan men edilebilir.Şirket, Kabahatler Kanunu madde 43/A uyarınca ise 2 milyon Türk Lirası’na kadar para cezasına mahkum edilebilir. 3.1.MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, üyelik esnasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun İSİMTESCİL tarafından sonradan tespit edilmesi halinde, İSİMTESCİL’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, İSİMTESCİL işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. İSİMTESCİL’in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ İSİMTESCİL’den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir tazminat, ödeme, iade, telafi vb. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, İSİMTESCİL’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.20.İSİMTESCİL istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, İSİMTESCİL Hizmetlerini kullanmaya devam ederek İSİMTESCİL’de belirtilen ve revize edilebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, İSİMTESCİL’in sepet sayfasında yer alan ve onaylayarak devam ettiği sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Borçlar Kanunu’nun genel prensibine göre, birtakım istisnalar hariç olmak üzere, burada herhangi bir tazminat talebine ilişkin ispat yükü tüketici üzerinde olup, tüketici ayıplı mal/hizmetten dolayı uğradığı zararı ispat etmekle mükelleftir. Kozmetikler izin ya da ruhsata tabi değildir, kozmetikler için bildirim sistemi benimsenmiştir. Söz konusu bildirim ilgili Bakanlık Yönetmelik ve Kılavuzları doğrultusunda internet üzerinden yapılır. Kozmetiklerle ilgili bir oto kontrol sistemi söz konusudur, kozmetik üreticisi/ithalatçısı ürünün güvenliğinden ve Bakanlığa yaptığı bildirimlerin doğruluğundan sorumludur. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın da her zaman denetim yetkisi vardır. Yolsuzlukla alakalı suçların soruşturulmasında yetkili makamlar, savcılık ve ceza mahkemeleridir. Türkiye’de sadece yolsuzluğun araştırılması ve soruşturulması görevlerine adanmış resmi bir devlet kurumu mevcut olmamakla birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yolsuzluk soruşturmaları kapsamında özel bir yetki ile donatılmıştır. MASAK, veri toplama, ilgili kuruluşlardan belge talep etme ve en önemlisi soruşturma dosyalarını yetkili savcılığa sevk etme konusunda yetkilendirilmiş düzenleyici bir kuruluştur. Ancak iş sözleşmesinin feshinden sonra tarafların mutabık kalması halinde sadece işe iade davasına ilişkin uyuşmazlıkların özel hakeme götürülmesi mümkündür. Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları Türkiye’de tenfiz edilebilir.

Mağdurlar bir şekilde pes edip bu illegal sitelerde oyun oynamayı bırakabilirler. Ancak bu sefer failler telefonla veya SMS’le mağdurlara ulaşıp bonus veya kredi teklif etmektedir. Bu şekilde mağdurları yeniden oyun oynamaya ikna ederek mağdurları tekrar tuzağa düşürmektedirler. MÜŞTERİ’nin İSİMTESCİL sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, İSİMTESCİL ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. 2.3.İSİMTESCİL’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanının İSİMTESCİL sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Mail Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir. Müşteri, alan adı ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlıolduğunu kabul etmektedir.