Select Page

Sıkça Sorulan Sorular Gün + Partners

Sıkça Sorulan Sorular Gün + Partners Diğer yandan tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili organları oluşturan kimseler aynı yetkiyi kullanırken temsilci olarak değil tüzel kişi adına asil sıfatıyla işlem yaptıklarından bu özel yetki aranmaz. Yabancı hakem kararlarının...